ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อวิทยานิพนธ์ และ รายงานการศึกษาวิจัยและศึกษาดูงาน วัดคำประมง ๒  (อ่าน 1502 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 23
    • ดูรายละเอียด
รายชื่อวิทยานิพนธ์ และ รายงานการศึกษาวิจัยและศึกษาดูงาน วัดคำประมง ๒

   6
สถาบัน :   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :   การศึกษาบทบาทและความต้องการของญาติผู้แลแบบประคับประคอง
โดย  :   ผศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ

   7
สถาบัน :   อโรคยศาลร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง :   "ธรรมศิลป์การบาบัดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตสาหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคาประมง"
โดย  :   คณะผู้วิจัย
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ

   8
สถาบัน :   กระทรวงยุติธรรมร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง :   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเรือนจากลางอุดรธานี ตามแนวทางของอโรคยศาล วัดคาประมง
โดย  :   คณะผู้วิจัย**
ปีที่ตีพิมพ์ :   2558

   9
สถาบัน :   อโรคยศาลร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง :   "ผลของรูปแบบการจัดการกับอาการแบบผสมผสานในผู้ที่เป็นมะเร็ง
(Effects of Symptom Management Focusing Complementary Care Model in Persons with Cancer)"
โดย  :   คณะผู้วิจัย
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ

   10
สถาบัน :   อโรคยศาลร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :   "การถอดบทเรียนความสาเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะระยะท้ายในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
โดยสถานบริการสุขภาพที่ดาเนินการโดยองค์กรทางศาสนา:
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง
 สกลนคร อโรคยศาล วัดคาประมง"
โดย  :   คณะผู้วิจัย
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ