ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อวิทยานิพนธ์ และ รายงานการศึกษาวิจัยและศึกษาดูงาน วัดคำประมง ๑  (อ่าน 1431 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 23
    • ดูรายละเอียด
   1
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ชื่อเรื่อง :   การสื่อสารความตายกับผู้ป่วยระยะท้าย(Communication of death to the dying patient)
โดย  :   สรัสวดี คงปั้น
ระดับ/หลักสูตร  :   ระดับ ดุษฎีบัณฑิต
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ


   2
สถาบัน :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อเรื่อง :   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ตัดสินใจในการเลือกการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย
โดย  :   ณัฏฐ์ชนากานต์ จิระพรพงศ์
ระดับ/หลักสูตร  :   มหาบัณฑิต
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ

   3
สถาบัน :   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อเรื่อง :   กลยุทธ์การสื่อสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
โดย  :   นายกฤษฎา มอมุงคุณ
ระดับ/หลักสูตร  :   มหาบัณฑิต
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ

   4
สถาบัน :   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :   การศึกษาความต้องการทางจิตวิญญาณและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
โดย  :   ดร.ปิยวรรณ โภคพลากรณ์
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดาเนินการ

   5
สถาบัน :   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :   การศึกษารายกรณีของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โดย  :   ผศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ