ข่าวและกิจกรรม ที่อโรคยศาล วัดคำประมง

หัวข้อ

(1/1)

[1] Day1 "สมุนไพรไทย ของคนไทย" 2 กันยายน 2558

[2] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983643138364532&set=pcb.983647805030732&

[3] มทร.อีสาน สกลนคร ช่วยกันเก็บยาสมุนไพร หญ้าหนวดแมว ๕และ๖กันยายน๒๕๕๘

[4] วันไหว้สาบูรพาจารย์คือวันแห่งความสุขของพวกเราชาวอโรคยศาล

[5] นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และทีมงาน ธรรมศิลป์ Artfield Therapy

[6] นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร.ศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ และผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศ

[7] เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร ศิลปะกรีกแบคเตรีย-คันธารราฐ พุทธศตวรรษที่ ๔ -๖

[8] งาน "ไหว้สาบูรพาจารย์ สืบสานแพทย์แผนไทย รวมใจถวายแม่หลวง" ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

[9] งานเสวนาทางวิชาการแพทย์แผนไทย งาน Lanna expo 2015

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version