บทเรียนจากอโรคยศาล วัดคำประมง

หัวข้อ

(1/1)

[1] ถ้อยคำและภาพอันงดงาม วันต้มยา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

[2] ภาพบรรยากาศ ผู้ป่วยเตรียมใส่บาตรตอนเช้า

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version